Heden kunnen partikulieren geen synthetische herbiciden meer kopen!

Het kb van 16 september 2018 verbiedt vanaf 6/10/2018 de verkoop en het gebruik van synthetische (chemische) totaalherbiciden (onkruidbestrijders). Dit is de groep van herbiciden op basis van de werkzame stof glyfosaat. (Panic free Garden, Total Net, Roundup). Als alternatief bieden wij u herbiden op basis van pelargonzuur aan (Flitser, Herbi-Control, Ultima Quick).

 Vanaf 1/1/2019 is de verkoop van alle selectieve herbiciden voor partikulieren verboden. (Dinet, Gazon Net, Genoxone, Silvanet, Tri-But, Dicotex, Butisan). U mag uw voorraad hiervan wel nog opgebruiken tot 31/12/2019. Ook meststoffen met herbiciden vallen onder dit verbod. Enkel producten die bestemd zijn om mossen te bestrijden vallen niet onder het verbod. Een alternatief voor deze groep herbiciden, hebben we niet. U kunt wel een tuinman die beschikt over een fytolicentie vragen om de sproeibehandelingen in uw tuin uit te voeren.